REFERENCE


 
Hodina koučinku s Martinou Lindovou nebyla moji první hodinou koučinku, však jednou z nejpříjemnějších, zároveň byla velmi přínosná. Byla jsem vedena velmi citlivě, žádna zbytečná frustrace. Krásně jsme stihly zpracovat cíl, cesty k němu a odešla jsem s funkčním plánem. Diky tomuto setkaní jsem nakoukla i do hlubšího problému, jenž se skrýval za tím koučovaným. Určitě budu pokračovat ve spolupráci. Děkuji.
Olga Šerá – psycholog, PrahaDobrý den, paní Lindová ! Chci vám poděkovat za koučovací sezení, které jsme měli ve středu. Pomohlo mi nejen stanovit kroky k dosažení svého cíle v podnikání a uvědomit si možné překážky, ale také pochopit, že uskutečnění cíle v kariéře je jen mezikrok k uskutečnění tvořivých cílů. Bylo to pro mě hodně motivující a podnětné. Děkují a těším se na další sezení. S pozdravem,
Tatiana Bláhová – psycholog, PrahaDobrý den paní Lindová,
moc Vám děkuji za setkání, při kterém jsem se cítila velmi dobře a vyjádřené podporování. Samotnou mě překvapilo, kolik mám v sobě schovaných informací  Vidět a zároveň si je opět přečíst vnímám jako přínos.  Zatím mi není jasné, co s tím vším udělám..  Včera jsem odcházela pozitivně naladěná a s chutí do života. Dnes ten pocit nemám tak intenzivní.
Děkuji Vám a přeji krásné dny. Těším se na možné další setkání...
S pozdravem
Markéta Hessová – Šafrán dětem, Plzeň"Koučink, jak ho znám, je často zaměřený na zvýšení výkonu. Tady jsem ale zažil sice soustředěný tah na branku, stanovení cíle, ale i velkou míru empatie, naslouchání i vnímání širších životních hodnot a vztahů. To mi vyhovuje. Trochu mě překvapil oproti např. psychoterapii jemný, ale stálý tlak směrem k zadanému cíli. V řešeném problému jsem pak v praxi dosáhl docela překvapivých výsledků a jsem za to vděčný. S odstupem času z té hodiny občas čerpám a pokouším se být koučem sám sobě."
Jan Eret – kytarista, manažer, PlzeňZpětná vazba: Rozhovorem na dané téma jsem dokázal: - najít v sobě odpovědi na otázky, které mě zajímají - utřídit myšlenky a najít ty klíčové - probudit moje instinkty, abych sám pochopil, co je pro mě nejlepší - najít správný směr  - mobilizovat mě k činu - pojmenovat priority - usnadnit volbu - motivovat se Sezení s tebou bylo otevřené, příjemné a cítíl jsem se dobře :) Obecně myslím, že pro efekt je vhodné tato setkání opakovat. Člověk si při tom může nadále fixovat svoje priority, myšlenky a odpovědi, a zároveň nacházet a rozvíjet nové.
Lukáš R. – design engineer, PlzeňProč hledám něco lepšího, ačkoliv už mám vše, co mě činí spokojeným?
Zhruba takto by se dalo v kostce shrnout téma, které jsem si s Tebou vybral ke koučování. Jak se ukázalo, bylo potřeba námět poněkud více rozvést a vyprofilovat, poněvadž původní myšlenka, že bych na téma nahlížel v rovině partnerského vztahu v porovnání s vnímání celého mého života, se ukázala jako nepříliš vhodná.
Nicméně dobře mířenou volbou otázek jsme dospěli do fáze, kdy se téma zaměřilo spíše na příklad partnerského vztahu. Díky Tobě jsem si dokázal otevřeně říci, co by mohlo přispět k tomu, abych dokázal partnerský vztah vnímat trošku odlišným způsobem, než zbytek mého život. Jsem totiž tvor zvídavý a zvědavý, který potřebuje stále objevovat a poznávat, ačkoliv jsem v tu chvíli spokojený se stavem.
Jinak musím ocenit to, že jsi vytipovala opravdu velmi příjemné pohodové prostředí, hrozně důležité k tomu, abych dokázal myšlenkám popustit uzdu. Je super, že jsi mě dokázala nasměrovat k tomu, abych definoval své téma, a zároveň jsi mi dokázala, že já mám tu schopnost dobrat se k řešení. Všechna řešení jsou ve mně, jen je potřeba se k nim dostat. Pomohlo mi, že se známe delší dobu a že Ti hodně důvěřuju.
Závěrem bych jenom řekl, že metoda koučování je překvapivě aplikovatelná a pokud budu cítit, že by mi toto mohlo pomoci při řešení některého dalšího problému, ve kterém se budu zdánlivě hnípat v bludném kruhu, tak určitě rád využiju koučování znovu.
Jiří Ulman – dopravní stavby, majitel společnosti U-projektDobrý den paní Lindová,
zasílám dle domluvy touto cestou krátké zhodnocení čtvrtečního coachingového setkání.
Ještě jednou bych ráda poděkovala za Váš profesionální a obětavý přístup, díky němuž bylo pro mne toto setkání velikým přínosem.
Umožnilo mi poznat jak mohou souviset některé mé emoce a pocity se zdánlivě odlišnými problémy, o nichž jsem se až doteď domnívala, že jsou jen ryze pragmatického rozumového rázu. Setkání mi pomohlo také najít příjemný pocit při řešení problému (představa že "už to mám") a tím pádem i novou motivaci a optimismus. To vše za absence jakéhokoliv hodnocení nebo rad z Vaší strany, což mne sice zpočátku zarazilo, avšak nyní tyto zásady coachování vnímám jako osvobozující, protože jsem nebyla vnitřně nucena vynakládat energii na obhajování svých hodnocení, pocitů a názorů. Mám nyní pocit, že dokáži problém daleko efektivněji řešit a díky zápisu, který jste mi věnovala na konci, se navíc mohu k jednotlivým bodům sezeni kdykoliv vrátit. Jako osoba coache jste na mne působila velice důvěryhodně, otevřeně a pozitivně, což jistě velkou měrou ovlivnilo i můj postoj a ochotu k otevřenému řešení svého osobního problému před někým neznámým.
Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů na Vaší cestě.
Kateřina Lisková – studentka